Драма-методи в образованието


Drama in Education, also referred to as Creative Drama or Process Drama, is a pedagogical process that seeks to balance both the form and content of drama. In doing this, participants can engage with an element of living through the drama, whereby they bring themselves to the dramatic experience to learn about issues and concepts raised in the drama and through drama.

Драмата в образованието, наричана още творческа драма или процесна драма, е педагогически процес, който се стреми да балансира както формата, така и съдържанието на драмата. Правейки това, участниците могат да се ангажират с елемент на живот чрез драма, като по този начин те се довеждат до драматичното преживяване, за да научат за проблемите и концепциите, повдигнати в драмата и чрез драмата.

Важното е, че драмата в образованието разчита на ангажирането на участници в една измислица – измислица, която те сами създават – и това осигурява вид защита, която предлага образователна, а не терапевтична перспектива. Драмата в този смисъл създава пространство за участниците да разберат света, в който живеят.

  • Докато отправната точка на урок по драма може да идва от разказ или концепция в учебната програма, акцентът винаги е върху изследването на човешките аспекти, предоставяйки „друго“, което да ни помогне да разберем себе си. Разглеждането на действия, събития – свързани с изследваните текстове, исторически период или социално-политическа област – в по-широк контекст дава възможност на младите хора да видят сложни връзки и социални сили, влияещи върху хората и разгръщането на събитията.
  • Защита на учениците в роля: участниците могат да стъпят в обувките на други хора и да разберат по-добре тяхната перспектива и позиция. Но учениците трябва да бъдат защитени в роли, така че опитът да не стане повърхностен и те наистина да могат да се ангажират със ситуацията на друг човек. „Създаване“ на измислени ситуации: важен компонент на драмата в образованието е, че участниците и фасилитаторът правят измислената ситуация или история заедно.

ЦЕНТРАЛНИ КОМПОНЕНТИ НА ДРАМАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО

  • Ангажиране с проблеми: полезно е да има проблем, който се основава на човешко противоречие – няма просто решение или ясни „добри“ и „лоши“ роли, а противоречия, които се предлагат за изследване. Чрез пиесата публиката – или в нашия случай участниците – може да се ангажира безопасно с проблема, както се случва в измисления свят, а не в действителност.
  • Създаване на „другия“: драмата в образованието разчита на предлагането на някаква форма на другия на учениците – това може да е друг човек, ситуация или дори обект. Централният проблем на драмата трябва да се изрази в това „друго“ – той трябва да стане осезаем чрез конкретна ситуация, която може да съдържа предмети, хора или изображения, изразяващи проблема.
  • Ситуации в контекста: въпреки че всички знаем, че ситуацията в драмата е създадена / измислена (дори и да се основава на реална ситуация), всички ние трябва да преустановим недоверието и да мислим за това „сякаш“, че е било реално.
  • Забавяне на времето – правене и осмисляне: за да изследва човешките ситуации, драмата има за цел да забави времето, така че участниците да могат да осмислят случващото се.

Драмата в образованието може да бъде изключително полезен ресурс в работата с ученици, които са от маргинализирани общности. Тъй като драмата се основава на изследване на човешки ситуации, учениците, които може да не са силни в академично отношение, също имат шанса да заемат централна роля. Те могат да бъдат експерти по живота и защо хората правят това, което правят, дори и да не са най-добри в някои от учебните предмети.

Тъй като драмата е фокусирана върху проблемите и приканва хората да изразяват мнение, а не факти, тя предлага безопасно пространство за учениците да изразяват мнение и да общуват помежду си. Това е социална дейност с общност, която работи в групи и обсъжда и създава нещо заедно. Този социален опит може да помогне за интегрирането на различни култури и произход.

Драмата изгражда съпричастност – позволява на учениците да разберат, че има много различни причини хората да се държат по определен начин, както и че една и съща ситуация може да се разглежда от много различни гледни точки. В най-добрите случаи драмата позволява на учениците да влязат в ситуацията на другите, като по този начин предлага усещане за разбиране.