Новини

„Работата с такива ученици е по-скоро въпрос на маратон, а не на спринт“ (учител в гр. София)

Макар и в условията на извънредна ситуация, налагаща да се спазват противоепидемични мерки, екипът на ХЕСЕД успя да проведе прочуване по темата РАЗНООБРАЗИЕ сред учители в мултикултурни училища. Попитахме ги …

Разговори по РАЗНООБРАЗИЕ – събитие на живо за Драма-методи в образованието

Нашите партньори от GEYC организираха вълнуващо събитие на живо на 15 декември, обсъждайки драма-методите в образованието, заедно с партньори от InSite Drama. Програмата на събитието включваше: Въведение – представяне на …

Обучение на обучители

Обучението на обучители започна на 25/1/2021 и завърши успешно на 11/2/2021. Повече от 40 обучители от 7 държави участваха в дейности по Разказване на приказки, Драма-методи в образованието и Дигитално …

Обучение на учители по РАЗНООБРАЗИЕ

Партньорите по проект РАЗНООБРАЗИЕ от Румъния, Гърция и Италия са готови да домакинстват обученията за учители. Обучението на учители в Италия ще се проведе между 25/3/2021 и 29/4/2021. За повече …

Първа среща по проект РАЗНООБРАЗИЕ в Атина

Първата международна среща по проект РАЗНООБРАЗИЕ бе организирана в Атина, Гърция на 13-15 януари 2020г. Проектът има за основна цел да промотира демократичните ценности и разнообразие в училища чрез методи, …