Първа среща по проект РАЗНООБРАЗИЕ в Атина

Първата международна среща по проект РАЗНООБРАЗИЕ бе организирана в Атина, Гърция на 13-15 януари 2020г. Проектът има за основна цел да промотира демократичните ценности и разнообразие в училища чрез методи, базирани на разказването на истории (драма-методи в образованието, вълшебни приказки и дигитално разказване на истории).

След представяне на всички организации, участващи в проекта и обсъждане на общите аспекти, Университетът в Жирона очерта рамката за разработване на анализ на ситуацията, заедно с крайните срокове и следващите стъпки. И накрая сред партньорите се състоя дискусия по предложението за стратегия за разпространението.

В последните два дни от срещата фокусът бе върху финансовото управление и оценката на проект РАЗНООБРАЗИЕ, както и обучение на партньорите по трите основни метода. Срещата приключи с разработване на обучителни сценарии.

Вижте повече в нашата Галерия

Вашият коментар