Επικοινωνία με το συντονιστή :

Διεύθυνση
Πατρόκλου 1 & Παραδείσου 14 
Μαρούσι, 15125
Αθήνα, Ελλάδα

E-mail
Ευρωπαϊκό & Εκπαιδευτικό Τμήμα:
euprograms@action.gr

Τηλέφωνο
(+30) 210 6822 606