Ψηφιακή αφήγηση


Η ψηφιακή αφήγηση είναι ένας σχετικά νέος όρος που αναφέρεται σε ιστορίες που περιλαμβάνουν στοιχεία πολυμέσων όπως φωτογραφίες, βίντεο, ήχο, κείμενο και αφήγηση και αυτό εφαρμόζεται στην τάξη σε διάφορα πλαίσια.

Οι ψηφιακές ιστορίες συχνά εμφανίζονται συναρπαστικές και εντυπωσιακές  και μπορούν να είναι και διαδραστικές. Ο όρος «ψηφιακή αφήγηση μπορεί επίσης να καλύψει ένα φάσμα ψηφιακών αφηγήσεων (διαδικτυακές ιστορίες, διαδραστικές ιστορίες, υπερκείμενα και αφηγηματικά παιχνίδια για τον υπολογιστή).

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής αφήγησης είναι ότι δεν ακολουθεί τους παραδοσιακούς κανόνες της αφήγησης επειδή έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει την σταθερή εικόνα, την κινούμενη εικόνα, τον ήχο και το κείμενο και να περιέχει διαδραστικά χαρακτηριστικά.

Η ψηφιακή αφήγηση έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Αυξάνει το ενδιαφέρον να διαβαστεί και να και να ξαναδιαβαστεί, επειδή δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης των ιστοριών ως ομαδική εργασία, οπότε τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας.
  • Βελτιώνει την ικανότητα ακρόασης και δημόσιας έκφρασης.
  • Η δημιουργία και αφήγηση ιστοριών μας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ηλικία, από την προσχολική μέχρι το πανεπιστήμιο.
  • Η αφήγηση μας βοηθάει να έρθουμε στη θέση των άλλων και ενισχύει την κατανόηση μας.

Για να περιγράψουμε την μέθοδο επικεντρωθήκαμε σε ένα συγκεκριμένο εργαλείο:  το Scratch.

Το Scratch είναι μια γλώσσα προγραμματισμού και μια διαδικτυακή κοινότητα που κάνει εύκολη τη δημιουργία των δικών σας διαδραστικών ιστοριών, παιχνιδιών και κινούμενων εικόνων – και την δημοσίευση των δημιουργιών σας στο διαδίκτυο. Καθώς οι νέοι δημιουργούν και δημοσιεύουν προγράμματα στο Scratch, μαθαίνουν να σκέφτονται δημιουργικά, να σκέφτονται λογικά, και να δουλεύουν ομαδικά, και να εκπαιδεύονται σε σημαντικές μαθηματικές ιδέες και εργαλεία νέας τεχνολογίας.

Το Scratch είναι εύκολο στη χρήση και έχει πολύ χαμηλό κόστος, αλλά παράλληλα δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης περίπλοκων προγραμμάτων. Μπορούμε να δημιουργήσουμε με τεχνικές καρέ καρέ, ιστορίες, κινούμενα σχέδια, ομαδικές ιστορίες, διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια, όλων των ειδών με κινούμενες εικόνες, ιστορίες λίγων δευτερολέπτων, κλπ.

Είναι επίσης μια πλατφόρμα (κατάλληλη για υπολογιστές (desktop), για φορητούς υπολογιστές (laptops), για chrome books, για tablets, για smartphones), είναι δωρεάν και  πολύγλωσση, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς ίντερνετ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Scratch είναι ότι εστιάζει στην κοινή χρήση. Κοινή χρήση για μάθηση στην τάξη, αλλά και με διαφορετικές κοινότητες στο διαδίκτυο.

Στόχοι αυτής της μεθόδου

Το Scratch σχεδιάστηκε για παιδιά και έχει βαθιά παιδαγωγική βάση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί  στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υπάρχει επίσης μια έκδοση που ονομάζεται Scratch Jr που είναι ιδανική για την προσχολική εκπαίδευση ή για παιδιά που δεν μπορούν να ακόμα να διαβάσουν.

Επειδή είναι μεταφρασμένη σε πολλές γλώσσες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα σχολεία διαφόρων χωρών και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στα πολυπολιτισμικά σχολεία, όπου μπορούν διαφορετικές ομάδες να γράφουν τις ιστορίες τους σε διαφορετικές γλώσσες μέσα στην ίδια τάξη.

Αν και η βασική ομάδα στόχος ήταν τα παιδιά, μπορούν ωστόσο να το χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί και γονείς.