Πρώτη Συνάντηση του Προγράμματος Diverse στην Αθήνα

Η πρώτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος DIVERSE διοργανώθηκε στην Αθήνα, από τις 13 μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2020. Το πρόγραμμα έχει κύριο στόχο να ενισχύσει τις δημοκρατικές αξίες και την πολυπολιτισμικότητα στα σχολεία μέσω μεθόδων που βασίζονται στην αφήγηση  (δραματική τέχνη στην εκπαίδευση, παραμύθια και ψηφιακή αφήγηση).

Μετά την παρουσίαση όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και σε συνέχεια της  γενικής περιγραφής του προγράμματος, το Πανεπιστήμιο της Girona παρουσίασε το πλαίσιο για την ανάπτυξη της ανάλυσης της σημερινής κατάστασης, ενώ έθεσε τις προθεσμίες για τα επόμενα στάδια. Τέλος πραγματοποιήθηκε συζήτηση μεταξύ των εταίρων  για το πλάνο της Διάδοσης του προγράμματος.

Στις τελευταίες δύο μέρες της συνάντησης, αφορούσαν στην οικονομική διαχείριση και την αξιολόγηση του DIVERSE καθώς και την κατάρτιση των εταίρων στην τρεις βασικές μεθόδους του προγράμματος. Η συνάντηση έκλεισε με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σεναρίων.

Δείτε περισσότερα στο Gallery

Αφήστε μια απάντηση