„Работата с такива ученици е по-скоро въпрос на маратон, а не на спринт“ (учител в гр. София)

Макар и в условията на извънредна ситуация, налагаща да се спазват противоепидемични мерки, екипът на ХЕСЕД успя да проведе прочуване по темата РАЗНООБРАЗИЕ сред учители в мултикултурни училища. Попитахме ги какъв е техният опит с преподаване в класове, в които има деца от различен етнически произход, какви са техните нужди, за да се справят добре в училище и каква е готовността на училищната система да посрещне адекватно и да работи с такива деца.

Финалният доклад предстои да се издаде, но посланията на учителите са ясни – различните деца имат нужда от индивидуален подход, повече часове по български език и уважение към различните култури.

Още информация тук.

Вашият коментар