Дигитално разказване на истории

Дигитално разказване на истории Дигиталното разказване на истории е относително нов термин, който се отнася до истории, които включват мултимедийни елементи като снимки, видеоклипове, звуци, текстове, а също и разказващи …

Драма-методи в образованието

Драма-методи в образованието Drama in Education, also referred to as Creative Drama or Process Drama, is a pedagogical process that seeks to balance both the form and content of drama. …

Народни и вълшебни приказки

Народни и вълшебни приказки Методът се фокусира върху използването на изкуство и култура и по-точно разказване на истории в образователния процес за подобряване на ученето и засилване на социалната връзка …

Keep up with the

Последните новости

„Работата с такива ученици е по-скоро въпрос на маратон, а не на спринт“ (учител в гр. София)

Макар и в условията на извънредна ситуация, налагаща да се спазват противоепидемични мерки, екипът на ХЕСЕД успя да проведе прочуване по темата РАЗНООБРАЗИЕ сред учители в мултикултурни училища. Попитахме ги …

Разговори по РАЗНООБРАЗИЕ – събитие на живо за Драма-методи в образованието

Нашите партньори от GEYC организираха вълнуващо събитие на живо на 15 декември, обсъждайки драма-методите в образованието, заедно с партньори от InSite Drama. Програмата на събитието включваше: Въведение – представяне на …