Tündérmesék


A módszer a művészet és kultúra témakörén belül a történetmesélésre fókuszál, az oktatáson belül segíti a tanulási folyamatot, és a kultúrák közötti társadalmi kapcsolódást erősíti az osztálytermen belül. Egy efféle alternatív, nem kognitív módszer segítség minden korosztály számára az általános iskolában. A történetmesélés számos más, kreatív kifejezési formát is tartalmazhat, de legfőképp az alábbi lehetőségekre fókuszál:

– elbeszélésen keresztül való tanulás

– történeteken keresztül való egymáshoz kapcsolódás

– olyan történetalkotás, mely a tanítási módszer alapvető részévé válik. 

A projekt kiindulópontként bevándorló hátterű gyerekek hagyományaiból érkező tündér- és népmeséket használ, erre épülnek a különböző programok is. A történetmesélés és az elbeszélés szinte az összes tantárgyban és tantervben alkalmazható eszköz, ezenkívül bármely társadalmi csoportban és közösségben is jól használható, minden korosztályhoz és csoporthoz igazítható tevékenység.

A módszerhez szükséges alapokat a művészeteken belül, a színház és a történetmesélés technikái szolgáltatják. Festmények, képek, papír alapú és új technológiával készült diasorok (videók, kibővített valóság, stb.). Az egyes tanórai témakörökkel kapcsolatban a felhasználható elemek széles tárháza kutatható, melyek mind képesek a tudás átadására.

A projekt egy korábbi Creative Europe program, a “Cultural Luggage” (www.cultureluggage.eu) keretében fejlesztett módszertant veszi alapul. Ennek fókuszában a tündér- és népmesék állnak, azok használata az interkulturális tudatosság erősítésére. Tantermi keretek között alkalmazva lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy népszerűsítsék és értékeljék saját kultúrájukat és anyanyelvüket. A módszer részét képező tevékenységek az alábbiak:

 • Tündér- és népmesék gyűjtése csoportmunkában. Minden gyerek a családjából vagy közösségéből származó mesét hoz magával, ezzel fejlesztve az osztályközösség mesegyűjteményét.
 • A gyerekek elmesélik a gyűjtött történeteket a saját nyelvükön, és az iskolában használt nyelven is.

 • Festmény. A gyerekek megfestik a népmese általuk legjobban kedvelt karakterét.

 • Közös mesélés, melyben egy történetet egymás között felosztva mesélnek el a gyerekek.

 • Játék és improvizáció a történetben található kérdések mentén (utazás, hódítás, az akadályok leküzdése, stb.) Ez később vonatkozhat a bevándorló hátterű gyerekek saját élményeire is.
 • A csoportos beszélgetés ezekből a kérdésekből indul el.

Színházi előadás létrehozása a mesék alapján. Mesék dramatizálása, szereposztás, párbeszédek írása, stb. Díszletek, maszkok, bábok és egyéb tárgyak inspiratív kellékekké válnak, és megelevenednek az osztályteremben.

A mesékből kiinduló kreatív órák akár a fent felsorolt összes lépést, akár közülük csak néhányat használhatnak. A projekt célja az említett módszerek adaptálása az integrált oktatást végző osztálytermekbe, ehhez készítjük el a módszertani segédletet is.

A projekt célja továbbá tanári képzés szervezése a módszertani segédlet mentén. A képzést a program minden országában, Európa-szerte végezzük személyes találkozások és e-learning alkalmak során, melyet a tanárok később az iskolai gyakorlatban alkalmaznak. A módszert közösségi központok és szakpolitikai hálózatok fogják elevenen tartani.

Alapelvek

 • az iskolát/közösségi teret olyan vonzó hellyé tesszük, melyben a tanárok és a diákok valóban energiával telve valósíthatják meg álmaikat.
 • a meglevő tudást fantáziával, kreativitással és lelkesedéssel párosítjuk, így a diákok egyre érdekesebb, képekkel és kalandokkal teli utakat fedezhetnek fel
 • arra ösztönözzük a tanárokat, hogy értékeljék újra a tanulási folyamatban való szerepüket
 • új típusú tanár-diák kapcsolatokat építünk
 • segítünk a diákoknak tehetségük és hajlamuk megtalálásában
 • fejlesztjük a ítélőképességet és a megszokottól eltérő gondolkodást
 • fejlesztjük a kommunikációt, az együttműködést ösztönző társadalmi értékeket