A projekt fő célja, hogy fejlessze az osztálytermi sokszínűség kezelését, különös tekintettel a bevándorló gyerekek és a mainstream közösségekhez tartozók között.

A projekt elsődleges célja az integrált oktatást megvalósító osztálytermekben tanító pedagógusok támogatása. Célunk, hogy olyan eszközöket kínáljunk nekik, melyek többszörösen is felhasználhatóak a sokszínűség kezelésének javítására: mind az iskolában, mind a gyerekekben, ezzel támogatva őket abban, hogy az igényeikhez legjobban igazodó módon tanulhassanak. A program általános iskolákra és középiskolákra egyaránt fókuszál.

A tanárok interkulturális kompetenciáinak fejlesztése, beleértve a sokszínűség értékelését és elfogadását, és a kulturális öntudatosságot kulcsfontosságúak ahhoz, hogy hatékonyan taníthassák a különböző háttérből érkező gyerekeket (Európai Bizottság 2015b). A jelentés ajánlásai szerint:

  • A tanárok sokszínűségre való felkészítése magában foglalja a világ kultúráinak jobb megértését, és annak népszerűsítését
  • A tanárok empátiájának és reflexivitásának köszönhetően, mely saját meggyőződésükből, kulturális, társadalmi és gazdasági különbözőségükből fakad, fejlődnek a kommunikációs kompetenciáik a sokszínűség iránt
  • A nem-domináns nyelvek (és kultúrák) népszerűsítése és felértékelése segíti a menekült háttérből érkező tanulók azonos szinten való nyelvi fejlődését és elismerését

A projekt mesemondáson alapszik, amely lehetővé teszi a tanárok és a diákok számára is a különböző kultúrák jobb megismerését, és megengedi az érzelmi bevonódást. Célja a történetmeséléssel kapcsolatos három módszer: a tantermi dráma, a digitális történetmesélés és a tündérmesék alkalmazása.

A tanári tréning a három, történetmesélési módszer használatáról az osztálytermi sokszínűség fejlesztésében, lehetővé teszi nemcsak a tanárok interkulturális kompetenciáinak fejlesztését, de a diákok nézőpontjának megváltozását is. Ezzel pedig a bevándorló hátterű gyerekek társadalmi befogadásának javítását segíti.

A projekt fő tevékenységeit úgy alakítottuk ki, hogy biztosíthassuk a tanároknak a szükséges eszközöket ahhoz, hogy kezelni tudják az osztálytermi sokféleséget és olyan tanulókörnyezetet teremthessenek, amely elősegíti a gyerekek befogadását osztálytermen belül is.