Obiectivul principal al proiectului este de a îmbunătăți gestionarea diversității în clasă și în special în sălile de clasă cu un număr crescut de copii cu context de refugiați / migranți sau minorități în mediul lor școlar.

Primul obiectiv specific al proiectului este de a sprijini profesorii și educatorii care predau în școli multiculturale (școală cu un număr crescut de copii cu context de refugiați / migranți / minorități) pentru a-și dezvolta abilitățile pentru a promova diversitatea în mod eficient în clasă. Al doilea obiectiv specific este îmbunătățirea incluziunii sociale a copiilor cu context de refugiați / migranți sau minorități în clasele lor și, în general, în societate. Proiectul se va desfășura atât în școlile elementare, cât și în cele secundare.

Îmbunătățirea competențelor interculturale ale cadrelor didactice, inclusiv valorificarea și adaptarea la diversitate, precum și conștientizarea culturală sunt esențiale pentru a preda în mod eficient elevilor diverși (Comisia Europeană 2015b). Raportul sugerează, de asemenea, că:

  • Pregătirea profesorilor pentru diversitate implică promovarea cunoașterii și a unei mai bune înțelegeri a lumii și a culturilor sale.
  • Dezvoltarea competențelor de comunicare pentru diversitate reiese din capacitatea cadrelor didactice de a fi empatici și reflexivi cu privire la propriile convingeri, diferențe culturale și socio-economice.
  • Promovarea și valorificarea limbilor (și culturilor) nedominante poate permite elevilor cu context de migranți să dezvolte și să obțină recunoașterea abilităților lingvistice de valoare egală ca ceilalți elevi.

Proiectul se bazează pe povestiri, care implică o mulțime de implicare emoțională și permit profesorilor și elevilor să înțeleagă mai bine diferitele culturi și își propune să adapteze și să modernizeze trei metode de a spune o poveste: Dramă în educație, activități bazate pe basme și basme populare și povestiri digitale. Pregătirea profesorilor cu privire la modul de utilizare a acestor trei metode de povestire pentru a promova diversitatea în clasa lor va permite atât îmbunătățirea competențelor interculturale ale cadrelor didactice, cât și schimbarea atitudinilor întregii clase. În schimb, acest lucru va contribui la îmbunătățirea incluziunii sociale a copiilor cu context de refugiați / migranți / minorități.

Principalele activități ale proiectului sunt concepute pentru a oferi profesorilor instrumentele necesare pentru a putea face față diversității în clasa lor și a crea medii de învățare care vor promova incluziunea socială eficientă a tuturor copiilor într-o sală de clasă multiculturală.