Grupuri țintă


Proiectul Diverse va ajuta în mod direct profesorii care predau în școlile multiculturale, deoarece îi va dota cu diferite instrumente pe care le pot folosi pentru a îmbunătăți promovarea și gestionarea diversității în clasele multiculturale și copiii înșiși, deoarece le va permite să învețe metode mai aliniate la nevoile lor. Impactul asupra copiilor pe parcursul proiectului va fi semnificativ, deoarece obiectivul nostru este ca 9.000 de copii să fie implicați în aceste activități alternative de învățare în timpul fazei de implementare.

Acești copii sunt copiii care participă la ore multiculturale (aparținând fie comunității de masă, fie care au context de refugiați / migranți / minorități). În mod indirect, proiectul va avea un impact semnificativ și asupra altor grupuri țintă, cum ar fi școli, autorități școlare, părinți, cadre universitare etc.

„Educația este singurul și cel mai eficient instrument pentru integrarea socială”

Provocarea abordată de proiect este una urgentă în țările participante. Copiii refugiați sau copiii cu context de migranți / minorități care au diferențe culturale față de societatea dominantă și care nu vorbesc foarte bine limba țării gazdă prezintă un risc mai mare de a rămâne în urmă în comparație cu colegii lor din școala elementară.

Dacă acești copii sunt lăsați în urmă, riscă să-și piardă interesul pentru școală și riscul ulterior de a renunța la școală devreme, excluziunea socială și inegalitatea cresc. Educația este singurul și cel mai eficient instrument pentru integrarea socială și, prin urmare, este crucial să se adapteze abordările și instrumentele pedagogice care vor duce la realizări educaționale mai bune și la o mai bună adaptare la noul mediu social.