Parteneri


Action Synergy

Action Synergy S.A. este o organizație de educație, formare și aplicații bazate pe cunoștințe, care este implicată activ în dezvoltarea tehnologiilor educaționale, metodologii de formare și dezvoltarea cursurilor de formare e-learning. Action Synergy S.A. dispune de o lungă experiență în gestionarea și coordonarea proiectelor europene. De la înființarea sa în 1986, organizația a participat la un număr considerabil de proiecte educaționale din UE, cum ar fi COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ADAPT, TEMPUS, PHARE, -Învățământ la distanță, LLP, ERASMUS +.

Unele domenii cheie de expertiză sunt: organizarea activităților de educație pentru incluziunea socială a grupurilor țintă vulnerabile, organizarea de instruiri ale cadrelor didactice în legătură cu metodele inovatoare de formare, organizarea de e-learning și cursuri online etc.

http://action.gr/


Centrul de Învățământ Superior în Studii Teatrale

Centrul de învățământ superior în studii teatrale este o organizație non-profit, de cercetare, specializată în domeniile tradiționale de artă / teatru / educație care implică spectacole, activități artistice conexe cu interes educațional, ateliere practice (educaționale sau de reabilitare) și multe altele. Este centrul de cercetare al teatrului Topos Allou, care este foarte bine cunoscut pentru spectacolele sale de teatru.

Centrul are o experiență semnificativă de predare și interpretare în artă, muzică, dans, teatru și studii culturale. Are o experiență extinsă în proiecte UE și cooperări internaționale (înregistrată cu un număr pic și validată în ECAS PORTAL) și a fost implicată în multe proiecte de cultură, Leonardo, Socrates / Minerva și Youth în trecut.

http://theatrestudies.gr/


Universitatea din Girona

UdiGitalEdu este un grup de cercetare care aparține Universității din Girona (http://www.udg.edu), o instituție publică situată în orașul Girona care face parte din sistemul universitar public catalan din 1992. Adânc înrădăcinată în Catalonia și în cultura catalană, UdG este unul dintre principalele motoare economice și culturale ale regiunii, urmărind simultan o vocație de universalitate și deschidere către toate tradițiile și culturile.

Echipa sa dezvoltă proiecte în domeniile educației, tehnologiei și dezvoltării internaționale cu o abordare multidisciplinară; membrii echipei au medii de cercetare foarte diferite, de la Știință și tehnologie până la Științe umaniste. Grupul proiectează experiențe de învățare pentru copii și tineri și se concentrează în mod special pe copiii migranți nou-veniți și pe comunitățile defavorizate.

În ultimii opt ani, UdiGitalEdu a dezvoltat mai multe proiecte de promovare a incluziunii sociale prin proiectarea de activități creative de învățare pentru școlile defavorizate.

https://www.udg.edu/en/

https://udigital.udg.edu/


Fundația pentru sănătate și dezvoltare socială

HESED a fost fondată în 1998 cu misiunea de a promova oportunități de dezvoltare personală și comunitară, sănătate și bunăstare socială, precum și de a crea și populariza abordări eficiente pentru integrarea cu succes a comunităților excluse social. Echipa organizației este multietnică (romi și bulgari) și multidisciplinară, formată din aproximativ 70 de persoane, inclusiv specialiști în domeniile pedagogiei, psihologiei, asistenței sociale, medicinii etc. Fundația dezvoltă și implementează programe de succes în trei domenii care rup ciclul vicios al sărăciei și excluziunii sociale: dezvoltarea comunității de romi; promovarea sănătății pentru grupurile vulnerabile; cercetări în domeniul schimbării comportamentale.

Principalele programe vizează dezvoltarea timpurie a copiilor și integrarea socială cu succes a tinerilor romi. În ultimii ani, HESED a câștigat expertiză în dezvoltarea și implementarea diferitelor metodologii cu elevii și personalul școlii pe teme sensibile precum prevenirea drogurilor și violența domestică. HESED este membru al numeroase rețele și consilii, care contribuie la îmbunătățirea mediului social din țară (cum ar fi Rețeaua Națională pentru Copii, Consiliul Național pentru Probleme Etnice și Demografice din cadrul Consiliului de Miniștri etc).

https://hesed.bg/en/


Asociatia GEYC

GEYC este un ONG român a cărui misiune este de a susține tinerii să își schimbe comunitatea. GEYC coordonează activitatea rețelei europene PRISMA. Unele dintre obiectivele sale principale sunt sprijinirea educației, promovarea rețelelor sociale și a noilor tehnologii media pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor, dezvoltarea de programe educaționale în special pentru tineri, la nivel local, național și internațional etc. Activitățile sale includ proiecte educaționale (seminarii, conferințe, instruire, școli de vară), proiecte educaționale și interculturale (schimburi de tineri, vizite de studiu, evenimente în rețea), proiecte de cercetare, campanii de sensibilizare.

GEYC a lansat și coordonează GEYC Resources Center, un centru online de resurse menit să ofere o mare varietate de instrumente online gratuite despre subiecte multimedia și social media menite să ajute atât indivizii, cât și organizațiile în activitatea lor. Are un parteneriat strâns cu reprezentanța Comisiei Europene în România și Biroul de informare al Parlamentului European din România.

https://www.geyc.ro/


InSite Drama

Viziunea InSite este de a facilita confruntarea cu cele mai presante probleme ale vremurilor noastre prin dramă/teatru și de a permite schimbări în înțelegerea indivizilor cu privire la valorile și poziția lor. Activitatea organizației vizează în primul rând tinerii și al copiii, direct sau indirect. Pentru a obține un impact social mai mare, lucrează și cu profesori, decidenți, comunități și instituții de învățământ superior.

Organizația lucrează la nivel internațional, în primul rând în Europa, dar conectându-se la profesioniști din întreaga lume. Activitatea sa se bazează pe teatru în educație și dramă în practici educaționale pionierate în Marea Britanie și teoria dramatică a lui Edward Bond, creând posibilități de implicare dramatică în care participanții își pot pune la îndoială valorile și părtinirile culturale primite prin situații și pot înțelege evenimentele în mod liber pentru a-și forma propriile valori în raport cu problemele examinate. Fondatorii InSite lucrează ca cercetători și, de asemenea, ca practicanți într-o varietate de proiecte artistice și de tineret, în colaborare cu organizații publice și private din Ungaria și din străinătate. Ei au, de asemenea, experiență în lucrul la chestiuni politice la nivel național și european.

https://insite-drama.eu/en/


Istituto de studii superioare Luigi Einaudi

IIS Luigi Einaudi are domeniu tehnic și vocațional fiind situat în Roma, cu aprox. 950 de elevi cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani. Școala oferă 5 programe principale: Turism; Relații internaționale pentru marketing; Grafică și Design; Servicii comerciale și economie; Servicii sociale și asistență medicală. IIS Luigi Einaudi este o școală multiculturală, cu aprox. 30% din studenții de „a doua generație” și o atenție specifică către studenții cu nevoi speciale și incluziune. Studenții provin atât din zonele periferice și centrale ale Romei, cât și din municipalitățile din jur. Școala are o puternică tradiție în relaționarea cu elevi defavorizați, educație în condiții de marginalitate economică și socială, cooperare și integrare a activităților educaționale cu serviciile sociale. IIS Luigi Einaudi este, de asemenea, partener al „Teachers Matter”, un program național dedicat promovării culturii digitale și inovației în școli.

https://www.iiseinaudi.edu.it/