Partnerek


Action Synergy

Az Action Synergy S.A. egy oktatási, képzési és tudásalapú szervezet, mely aktív résztvevője oktatási technológiák, tréningmódszerek és e-learning képzések fejlesztésének. A szervezet sokéves tapasztalattal rendelkezik európai projektek megvalósításában. 1986-ban történő megalapítása óta számos EU-s oktatási projektben vett részt, mint pl. COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ADAPT, TEMPUS, PHARE-távoktatás, LLP, ERASMUS+.  

Főbb tevékenységeik közül néhány:

– hátrányos helyzetű csoportok befogadását segítő oktatási tevékenységek szervezése

– innovatív képzési módszerekkel való tanári tréningek szervezése

– e-learning és online tanfolyamok szervezése

http://action.gr/


Centre of Higher Education in Theatre Studies, Athén, Görögország

A Centre of Higher Education in Theatre Studies egy non-profit kutatószervezet a hagyományos Művészet / Színház / Oktatás területén, előadásokkal, hozzá kapcsolódó oktatási-művészeti tevékenységekkel, gyakorlati (oktatási vagy rehabilitációs) workshopokkal, stb. Az előadásairól híres Topos Allou színház kutatási központja.    

Az intézmény jelentős oktatási és előadói tapasztalattal rendelkezik a művészet, zene, tánc, színház és kultúra területén. Nagy tapasztalata van EU projektek és nemzetközi együttműködések tekintetében (regisztrált PIC számmal és érvényes ECAS regisztrációval rendelkezünk), és számos EU-s projekt résztvevője volt korábban (Culture, Leonardo, Socrates/Minerva és Youth in Action).

http://theatrestudies.gr/


University of Girona, Girona, Spanyolország

Az UdiGitalEdu egy, a gironai egyetemhez tartozó kutatócsoport, állami szervezet Gironában, amely 1992 óta a katalán állami egyetemi rendszer része. A mélyen a katalán kultúrában gyökerező egyetem a régió egyik elsőszámú gazdasági és kulturális katalizátora, amely ugyanannyira elhivatott az egyetemesség, mint a hagyományokhoz és kultúrákhoz való nyitottság iránt. 

Az oktatás, technológia és nemzetközi fejlesztés területén dolgoz ki projekteket multidiszciplináris megközelítéssel; csapatának tagjai különböző kutatási háttérrel rendelkeznek, mind a tudomány&technológia, mind a bölcsészettudomány felől. A csapat tanulási lehetőségeket tervez gyerekek és fiatalok számára, fókuszában az újonnan érkezett menekült gyerekek és a leghátrányosabb helyzetű közösségek állnak. 

Az elmúlt nyolc évben az UdiGitalEdu számos projektet dolgozott ki a társadalmi befogadás elősegítésére: kreatív tanulási folyamatokat tervezett hátrányos helyzetű iskolák számára.

https://www.udg.edu/en/

https://udigital.udg.edu/


Health and Social Development Foundation, Szófia, Bulgária

A HESED-et 1998-ban azzal a küldetéssel alapították, hogy a személyes és közösségi fejlődést, egészségügyi és szociális jóllétet támogassa, és hogy hatékony megközelítéseket dolgozzon ki a hátrányos helyzetű közösségek társadalmi befogadására.

A csapat több nemzetiségű (roma és bolgár), több szakterületről érkező emberekből áll, kb. 70 szakértő a pedagógia, pszichológia, szociális munka, gyógyászat, stb. területéről. Az alapítvány sikeres programokat fejleszt három olyan területen is, melyek segítenek betörni a szegénység és társadalmi kirekesztés ördögi körébe: a roma közösség fejlesztése, a kiszolgáltatott csoportok egészségének védelme, kutatás a viselkedésváltozás területén.

Programjaik a korai gyermekfejlődési szakasz fejlesztését, és a roma fiatalok sikeres társadalmi befogadását célozzák meg. Az elmúlt években a HESED olyan érzékeny területeken fejlesztette szaktudását és dolgozott ki módszereket diákokkal és iskolai dolgozókkal, mint a drogprevenció és a családon belüli erőszak.

Szervezetük számos olyan hálózatnak és tanácsnak a tagja, melyek hozzájárulnak az ország társadalmi környezetének javításához (pl. Gyermekek Nemzeti Hálózata, a Minisztertanács felügyelete alatti Etnikai és Demográfiai Ügyek Nemzeti Tanácsa, stb.). 

https://hesed.bg/en/


Asociatia GEYC, Bukarest, Románia

Az Európai Ifjúság a Változásért (GEYC) csapata egy román non-profit szervezet, melynek küldetése a fiatalok aktív részvételre, változás előidézésére való serkentése közösségükben. A szervezet koordinálja a PRISMA Európai Hálózat tevékenységét is. Főbb célkitűzéseik közé tartozik az oktatás támogatása, közösségi hálózatok és új médiatechnológiák népszerűsítése az ifjúság körében (magán- és szakmai életükre vonatkozóan is), valamint fiatalokra tervezett oktatási programok fejlesztése helyi, országos és nemzetközi szinten, stb. Programjaik között vannak oktatási projektek (szemináriumok, konferenciák, képzések, nyári egyetemek), nemzetközi oktatási projektek (ifjúsági cserék, tanulmányutak, hálózatépítő események), kutatási projektek, figyelemfelkeltő kampányok. 

A GEYC hozta létre és koordinálja a GEYC Erőforrás Központot, melynek célja, hogy online eszközök széles választékát kínálja a multimédia és közösségi média területén, ezzel segítve minden érdeklődő munkáját. Szoros kapcsolatban áll az Európai Bizottság romániai képviseletével, és az Európai Parlament romániai Információs Irodájával.  

https://www.geyc.ro/


InSite Drama

Az InSite Drama célja, hogy nemzetközi együttműködésekben vizsgálja, a drámapedagógia milyen választ képes adni napjaink legégetőbb kríziseire és kihívásaira. A társadalmi problémákra egyszerre tekintünk helyi, európai és globális kontextusban, és nemzetközi partnereinkkel közösen keressük a válaszokat.

Hiszünk abban, hogy a dráma hatékony eszköz, aminek segítségével az elköteleződés erősítésén keresztül megvizsgálhatjuk ezt a folyamatot, és hatással lehetünk rá – nem csak Magyarországon, hanem Európa vagy a világ bármely kultúrájában is. Munkánk angol TIE és DIE szakértők, valamint Edward Bond drámaelméletén alapszik, olyan dramatikus kapcsolódási lehetőségeket teremtve, melyben a résztvevők megkérdőjelezhetik saját kulturális értékeiket és szabadon értelmezhetik azokat szituációkban, így kialakítva saját értékrendjüket a vizsgált kérdésekkel kapcsolatban. Az InSite alapítóinak együttesen több, mint harminc évnyi tapasztalata van a drámapedagógia széles körű alkalmazásában, ifjúsági munkában, kutatásban, forrásteremtésben, projekt-menedzsmentben és szakpolitikai kérdések feldolgozásában itthon és külföldön egyaránt.

https://insite-drama.eu/en/


Luigi Einaudi Középiskola, Róma

A Luigi Einaudi egy kb. 950 fős műszaki szakiskola Rómában, 14-19 éves korú diákokkal, ahol öt különböző irányba lehet szakosodni: turizmus, nemzetközi kapcsolatok és marketing, grafika és tervezés, kereskedelem és közgazdaságtan, szociális- és egészségügyi ellátás. A Luigi Einaudi multikulturális iskola, a diákok kb. 30%-a csupán második generációs értelmiségi, és kiemelt figyelmet fordítanak az SNI-s tanulókra. Diákjaik Róma bel- és külkerületeiből és az agglomerációból is érkeznek. Az iskolában komoly tradíciója van az (akár gazdaságilag, akár társadalmilag) hátrányos helyzetű tanulók oktatásának, ennek érdekében pedig szociális intézményekkel is együttműködnek. Az iskola részt vesz az országos “Teachers matter” digitalis kultúrát és innovációt elősegítő programban.

https://www.iiseinaudi.edu.it/