Célcsoportok


A DIVERSE projekt közvetlenül az integrált oktatást megvalósító osztálytermekben tanító tanárokat támogatja. Célunk, hogy olyan eszközöket kínáljunk nekik, melyek többszörösen is felhasználhatóak a sokszínűség kezelésének javítására: mind az iskolában, mind a gyerekekben, ezzel támogatva őket abban, hogy az igényeikhez legjobban igazodó módon tanulhassanak. Körülbelül 9000 gyermeket kívánunk bevonni a projektbe a változatos programokon keresztül. 

Ezek a gyerekek integrált oktatásban vesznek részt (akár mainstream, akár bevándorló közösséghez tartozóak). Közvetetten a projekt jelentős hatással lehet olyan célcsoportokra is, mint iskolák, iskolavezetőségek, szülők, oktatók, stb.

” Az oktatás a társadalmi integráció leghatékonyabb eszköze ”

A projekt tematikája minden részt vevő országban komoly kihívás és égető kérdés. A menekült vagy bevándorló háttérrel rendelkező, a helyi nyelvet alig beszélő gyerekek kulturális különbözősége elegendő veszélyforrás az osztályban, a tanulásban való lemaradáshoz.

Ha ezek a gyerekek lemaradnak, és elveszítik érdeklődésüket a tanulás iránt, annak következménye a korai iskolaelhagyás, a társadalmi kirekesztés, az egyenlőtlenségi mutató lesz. Az oktatás a társadalmi integráció leghatékonyabb eszköze, ennélfogva pedig elengedhetetlen a pedagógiai eszközök helyzethez való adaptálása, amely jobb oktatási eredményeket jelent, és jobban illeszkedik az új társadalmi környezethez.